Support


Last ned TeamViewer for fjernsupport av pc.

Support


Det er ikkje alltid Internet, datamaskina eller programma oppfører slik som ein vil, og kanskje virkar det ikkje i det heile tatt. Nedenfor finn du dei tre kategoriane me oftast er innom på ein vanleg arbeidsdag, som kanskje kan hjelpe deg litt på veg.


E-post


Me har diverre ikkje kapasitet til å halde ein guide til kvart enkelt epostprogram vedlike.

Likevel, dette er dei viktigaste innstillingane du skal føre inn for å kunne sende og motta mail på enten kinsarvik.net eller lofthus.no kontoen din.

Desse innstillingene er like, både om du velger POP eller IMAP kontotype:


Brukernavn :

Heile epost adressen din, t.d. : kari.nordmann@lofthus.no

ELLER

ola.nordmann@kinsarvik.net

Passord :

Har du det, fyll det inn her.

Om du ikkje har det, ta kontakt med oss.


Innkommende tjener(verts)navn:

smtp.kinsarvik.net

Sikkerheitstype : SSL

Port: 993


Utgående tjener(verts)navn :

smtp.kinsarvik.net

Sikkerheitstype : (START) TLS

Port: 587


Om det vert spurd om det krevs pålogging eller godkjenning, bruk det samme som i brukernamn og passord


-------------

Webmail


webmail.kinsarvik.net

(både lofthus.no og kinsarvik.net)


Trykk så på "Roundcube" logoen, og skriv så inn brukernavn og passord.


Brukernavn - HEILE epostadressen : ola.nordmann@lofthus.no


Passord : Har du det, fyll det inn her. Om du ikkje har det, ta kontakt med oss.

PC relaterte problem


Ofte er det dei små tinga som stoppar framdrifta i kva du holdt på med på din PC. Ta kontakt med Kinsarvik Breiband på telefonummeret : 411 46 178 og me skal hjelpe deg.


Datamaskiner vert ofte utsatt for angrep med virus, malware og kanskje dårlege rutiner som gjer att opplevelsen kan bunna i at maskina jobbar tregt. Me har lang fartstid i få datamaskiner "spreke" igjen, og det er oftare meir og meir vanskeleg få bukt med problema for sluttbrukaren sjølv.


Internett vil ikkje virke

Me har samla ei 'smørbrødliste' over 90% av dei mest vanlege feila me har opplevd i kundesamanheng dei siste 15 årene. Her er dei delt inn i fem forslag, som kanskje vil få deg på lufta igjen.
1. Har du prøvd å starta datamaskina på nytt?

2. Er den trådlause forbindelsen skrudd av på datamaskina?

3. Om den trådlause forbindelsen detter ut til stadigheit, er det forstyrrelser i lufta. Sjå til at det ikkje er noko utstyr i heimen som går på trådlause signal, og om så er så skru desse av og prøv på nytt. Om problemet endå er der, kan det være andre trådlause rutarar i nabolaget som lager forstyrrelsen, og då må du ta kontakt med Kinsarvik Breiband så skal me flytta deg over på ein annan frekvens.

4. Er det straum/lys på utstyret vårt? Og, om så ikkje er, står straumkabelen i? Om det så gjere, så ta kontakt, då det hender av og til at utstyret kan "takka for seg".

5. Ein sjelden gong, så kan det være naudsynt å starte utstyret til Kinsarvik Breiband på nytt. Trekk då ut straumtilførsel på både ruter og utedel/kabelTV boksen, sett det inn igjen og vent eitt minutt før du prøver att. N.B: IKKJE under nokon omstendigheit fall for freistinga å trykke inn "reset" knappen på ruter eller modem. Er så gjort, ta kontakt med oss, og me skal programera utstyret vårt på nytt.


Telefon : 411 46 178