Hardanger Energi Breiband AS

Kinsarvik Breiband AS (org.nr. 982 894 816) og Okapi AS (org.nr. 982 123 542) vil fusjonera i juli 2023.

Til våre kundar

Kinsarvik Breiband AS og Okapi AS vart hausten 2022 kjøpt opp av Energiselskapet Hardanger AS. Dei to selskapa vil fusjonera i juli, og vil frå dette tidspunkt vera eitt og same selskap, med namnet Hardanger Energi Breiband AS (org.nr. 982 894 816). Oppdatert selskapsinformasjon og kontaktopplysningar finn de i oppstillinga under. Namneendring vart registrert i april og har effekt frå 1. mai 2023. Utgåande fakturaer for sal av varer og tenester levert etter 1. mai vert sendt frå Hardanger Energi Breiband AS.

 

Firmanamn: Hardanger Energi Breiband AS
Postadresse: Postboks 33, 5782 Kinsarvik
Besøks-/leveringsadresse Kinsarvik: Sandvikvegen 14, 5780 Kinsarvik
Besøksadresse Eidfjord: Evjevegen 11, 5783 Eidfjord
Leveringsadresse Eidfjord: Gamlenaustvegen 32 E, 5783 Eidfjord
EHF faktura: 982 894 816
E-postfaktura: faktura@heband.no
Organisasjonsnummer: 982 894 816
Telefonnummer: 53 66 53 00
E-postadresse for bestillingar, service og generelle spørsmål: post@heband.no

 

Abonnement og prisar vert samordna frå 1. juli. Du finn oversikt over nye hastigheiter og prisar på denne nettsida. Me vil samstundes endra frå kvartalsvis til månadleg fakturering. Me har nytt bankkontonummer og dette blir brukt frå neste faktura. Dei som i dag har avtalegiro må avslutta desse og oppretta på nytt ved neste faktura. Når det gjeld eFaktura vil alle som har valt «alltid eFaktura» i nettbanken få eFaktura når me sender ut fakturaene. Me gjer ein vask mot eFaktura-registeret før me sender fyrste faktura.

Med helsing

Hardanger Energi Breiband AS
Jan Ove Meling
Dagleg leiar

KONTAKTINFO

Telefon: 53 66 53 00
E-post: post@heband.no 
Postadresse:
Hardanger Energi Breiband AS
pb 33, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse:
Kinsarvik, Sandvikevegen 14, 5780 Kinsarvik
Eidfjord, Evjevegen 11, 5783 Eidfjord

OPNINGSTIDER

Måndag – fredag 09.00–15.30
Vakttelefon:
Måndag – fredag 15.30–22.00
Laurdag – sundag 10.00–15.00

NYTTIGE LENKJER

Image
Telia logo