Abbonement og prisar 2022

Endring i abonnement

Bruk av internett er stadig i endring, og den siste tida har fleire store innhaldsleverandørar gjort endringar på tenestene sine. Kombinert med auka bruk ser me at stadig fleire med 10Mbit linje brukar opp kapasiteten sin, gjerne utan å vere klar over det sjølv. Dette vil gje ei dårleg oppleving. Me vil difor endre 10Mbit abonnementet til 20Mbit. Kapasiteten i abonnementet vert dobla. Frå 1. juli vil prisen på dette abonnementet auke med 90,- per månad.


Samtidig opplever auke i prisar på produkt og tenester inn til oss, og leveringstid og lagerbehov aukar. Med bakgrunn i dette vil me justere prisane på dei to andre abonnementa 1. juli 2022.

Prisen på abonnementene Privat Premium og Privat Gigant, vil auke med 30,- per månad.

Abonnement frå 1. juli

Privat Standard - 20Mbit for 489,-

Privat Premium - 40Mbit linje for 529,-

Privat Gigant - 80Mbit linje for 599,-